Γέφυρες..! Η πέτρινη λαϊκή εκδοχή τους, τα γιοφύρια των παππούδων μας, διέγραψαν τροχιές δέους πάνω από τους αιώνες, ταξιδεύοντάς μας στα μεταίχμια του θρύλου και της ιστορίας. Σήμερα, εύθραυστες πια βέργες στις κοίτες ενός κόσμου που αλλάζει ραγδαία, κλείνουν το παραμύθι της ζωής τους κουβαλώντας ανάμεσα στις πέτρες τους χιλιάδες μυστικά. Ας τα γνωρίσουμε...

Τετάρτη, 2 Ιανουαρίου 2013

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
(κατά αλφαβητική σειρά)


+ Αντώνης Γ. Γαλερίδης
Πολιτικός Μηχανικός
Ερευνητής - Συγγραφέας


Αικατερίνη Πολυμέρου - Καμηλάκη
Διευθύντρια Κέντρου Ερεύνης Ελληνικής Λαογραφίας Ακαδημίας Αθηνών
 

Διονύσιος - Δημήτριος Σ. Μπαλοδήμος
Καθηγητής Εθνικού Μετσόβειου Πολυτεχνείου


Αργύρης Π.Π. Πετρονώτης
Δρ. Μηχ. - Αρχιτέκτων, πτυχ. Φιλ.
Καθηγητής Ιστορίας Αρχιτεκτονικής
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης


Γεώργιος Π. Τσότσος
Τοπογράφος Μηχανικός
DEA ιστορίας επιστημών και τεχνολογίας
Ερευνητής - Συγγραφέας


Σπύρος Ι. Μαντάς
Εκπαιδευτικός
Ερευνητής - Συγγραφέας
Δημιουργός του “Αρχείου Γεφυριών Ηπειρώτικων”
Ηρώ Ψιλοπούλου
Αρχιτέκτων
Πρόεδρος τμήματος διακοσμητικής ΤΕΙ Αθηνών

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου