Γέφυρες..! Η πέτρινη λαϊκή εκδοχή τους, τα γιοφύρια των παππούδων μας, διέγραψαν τροχιές δέους πάνω από τους αιώνες, ταξιδεύοντάς μας στα μεταίχμια του θρύλου και της ιστορίας. Σήμερα, εύθραυστες πια βέργες στις κοίτες ενός κόσμου που αλλάζει ραγδαία, κλείνουν το παραμύθι της ζωής τους κουβαλώντας ανάμεσα στις πέτρες τους χιλιάδες μυστικά. Ας τα γνωρίσουμε...

Τετάρτη, 2 Ιανουαρίου 2013

Περί ΚΕ.ΜΕ.ΠΕ.Γ.

Το Κέντρο Μελέτης Πέτρινων Γεφυριών (ΚΕ.ΜΕ.ΠΕ.Γ.) ιδρύθηκε το 2001 με την απόφαση 523/01 του Πρωτοδικείου της Αθήνας.

Είναι Σωματείο μη κερδοσκοπικό, δημιούργημα μιας ομάδας ανθρώπων με αγάπη και σεβασμό στον πολιτισμικό και τεχνικό θησαυρό που λέγεται “Πετρογέφυρο”.

Σκοπός του είναι η καταγραφή και μελέτη των πέτρινων γεφυριών του ελλαδικού χώρου, η συνειδητοποίηση της πραγματικής τους αξίας συγκρίνοντάς τα με παρόμοια άλλων χωρών και τελικά η προβολή, διάσωση και προστασία τους, ευαισθητοποιώντας κοινό και αρμόδιους φορείς.

Έχοντας μέλη από όλη την Ελλάδα, ειδικούς και μη (πάντως από όλο το φάσμα των επαγγελμάτων), διοργανώνει συνέδρια, διαλέξεις, εκθέσεις φωτογραφιών και άλλου σχετικού υλικού, προβολές, εκδρομές, αποστολές κ.λπ.

Συνεργάζεται για την επίτευξη των στόχων του με ειδικούς επιστήμονες, άλλα μορφωτικά σωματεία, αρμόδιους φορείς και κρατικές υπηρεσίες.

Επίσης ενθαρρύνει και προωθεί την ίδρυση Αρχείων Γεφυριών για επιμέρους περιοχές της Ελλάδας και συνεργάζεται στενά με τα ήδη υπάρχοντα:
“Αρχείο Γεφυριών Ηπειρώτικων” 
“Αρχείο Γεφυριών Πελοποννήσου” 
"Γεφύρια της Ευρυτανίας"

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου